Giáo dục tài chính: Chức năng và vai trò của ngân hàng

GEN A EDUCATION

Giáo dục tài chính: Ngân hàng  là tổ chức tín dụng được thực hiện các hoạt động như nhận tiền, gửi tiết kiệm và thực hiện các dịch vụ tài chính khác như: cho vay, đầu tư tài chính, các hoạt động thanh toán, phát hành các loại kì phiếu, hối phiếu… Một số ngân hàng còn có khả năng phát hành tiền.

giao duc tai chinh, chuc nang, vai tro cua ngan hang

Chức năng của ngân hàng là gì?

Ngân hàng có thể thực hiện các hoạt động như nhận và gửi tiền, cùng các dịch vụ tài chính khác. Ngân hàng có nhiều chức năng quan trọng trong nền kinh tế và đời sống xã hội con người. Có thể tìm hiểu bản chất của ngân hàng thông qua các chức năng của nó:

giao duc tai chinh, chuc nang ngan hang

1. Chức năng trung gian tín dụng

Chức năng trung gian tín dụng được xem là chức năng quan trọng nhất của ngân hàng. Khi thực hiện chức năng trung gian tín dụng, ngân hàng đóng  vai trò là cầu nối giữa người có tiền muốn cho vay, muốn gửi ở ngân hàng để tiết kiệm với những người thiếu vốn cần vay.. Với chức năng này, ngân hàng thương mại vừa đóng vai trò là người đi vay, vừa đóng vai trò là người cho vay và hưởng lợi nhuận là khoản chênh lệch giữa lãi suất nhận gửi và lãi suất cho vay và góp phần tạo lợi ích cho tất cả các bên tham gia: người gửi tiền và người đi vay.

2. Ngân hàng là trung gian thanh toán

Với vai trò này, các ngân hàng có chức năng như một thủ quỹ cho các doanh nghiệp và cá nhân, thực hiện các thanh toán theo yêu cầu của khách hàng như: Trích tiền từ tài khoản tiền gửi của họ, để thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ hay nhập vào tài khoản tiền gửi của khách hàng tiền thu bán hàng và nhiều khoản thu khác theo lệnh của họ.

Ngân hàng cung cấp cho khách hàng nhiều phương tiện thanh toán tiện lợi như: Thẻ rút tiền, sec, thẻ thanh toán, thẻ tín dụng, ủy nhiệm chi, ủy nhiệm thu,…Khách hàng có thể tự chọn hình thức thanh toán phù hợp nhất cho minh. . Nhờ đó mà các chủ thể kinh tế không phải giữ tiền trong túi, mang theo tiền để gặp chủ nợ, gặp người phải thanh toán dù ở gần hay xa mà họ có thể sử dụng một phương thức nào đó để thực hiện các khoản thanh toán. Ngân hàng giúp các khách hàng của họ tiết kiệm được rất nhiều chi phí, thời gian, lại đảm bảo thanh toán an toàn. Chức năng này vô hình chung đã thúc đẩy lưu thông hàng hóa, đẩy nhanh tốc độ thanh toán, tốc độ lưu chuyển vốn, từ đó góp phần phát triển kinh tế.

3. Ngân hàng có chức năng tạo tiền

Tạo tiền là chức năng quan trọng của ngân hàng, chức năng này phản ánh rõ bản chất của ngân hàng. Tìm kiếm lợi nhuận là mục tiêu cũng như yêu cầu cho sự tồn tại phát triển của tất cả các ngân hàng, chính đặc thù này đã vô hình chung cho phép ngân hàng thực hiện chức năng tạo tiền cho nền kinh tế. Chức năng tạo tiền của ngân hàng được thực thi trên cơ sở hai chức năng khác của ngân hàng là chức năng tín dụng và chức năng thanh toán.

Giao duc tai chinh, chuc nang tao tien cua ngan hang

Một ngân hàng sau khi nhận một món tiền gửi, trên tài khoản tiền gửi của khách hàng tại ngân hàng sẽ có số dư. Với số tiền này sau khi đã để lại một khoản dự trữ bắt buộc, ngân hàng sẽ đem đi đầu tư, cho vay từ đó nó sẽ chuyển sang vốn tiền gửi của ngân hàng khác. Với vòng quay của vốn thông qua chức năng tín dụng và thanh toán của ngân hàng. Ngân hàng thực hiện được chức năng tạo tiền.

Các chức năng của ngân hàng có mối quan hệ tương tác chặt chẽ, bổ sung, hỗ trợ cho nhau, trong đó chức năng trung gian tín dụng là chức năng cơ bản nhất, tạo cơ sở cho việc thực hiện các chức năng sau đó.

Vai trò của ngân hàng là gì?

Giao duc tai chinh

vai trò của ngân hàng

Ngân hàng đóng vai trò là tổ chức nhận tiền gửi, là trung gian tài chính huy động tiền gửi thông qua các dịch vụ nhận tiền gửi, rồi cung cấp cho những người cần vốn dưới hình thức các khoản vay trực tiếp. Các ngân hàng thương mại huy động vốn chủ yếu dưới dạng: tiền gửi thanh toán, tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi có kỳ hạn. Vốn huy động được dùng để cho vay dưới nhiều hình thức khác nhau. Ngân hàng dù ở quốc gia nào cũng đều là nhóm trung gian tài chính lớn nhất, cũng là trung gian tài chính mà các chủ thể kinh tế giao dịch thường xuyên nhất.

Hiểu rõ được vai trò, chức năng của ngân hàng tạo điều kiện cho bạn có thể biết rõ và khai thác, sử dụng các dịch vụ ngân hàng một cách hiệu quả, phù hợp với nhu cầu của từng người đối với ngân hàng.

Theo Gen A Education

 

Giáo dục tài chính: Chức năng và vai trò của ngân hàng 2.33/5 (46.67%) 3 votes
Đăng ký học thử Miễn phí
Tại sao chọn MoneyTree?
  • Cam kết đầu ra rõ ràng với mục tiêu rèn luyện thói quen tiết kiệm và chi tiêu hợp lý, kỹ năng quản lý tài chính cá nhân và tư duy kinh doanh
  • Phương pháp giảng dạy độc đáo, vui vẻ, dễ hiểu và HOÀN TOÀN KHÔNG có áp lực.
  • Đối tác của chương trình MoneyTree - hệ thống giáo dục tài chính cho trẻ em hàng đầu Châu Á, được chứng nhận bởi Viện Giáo dục Quốc gia Singapore (NIE), Đại học Delaware (Hoa Kỳ) và Đại học Mở Malaysia. MoneyTree được giảng dạy tại 8 quốc gia, với hơn 63.000 học sinh theo học thường xuyên. 
Bài viết liên quan