Từ điển tài chính

Chi phí cơ hội

Chi phí cơ hội

Chi phí cơ hội (Opportunity cost) – Giá trị của lựa chọn tốt nhất mà bạn bỏ qua để đưa ra một lựa chọn khác. Chi phí cơ hội xảy ra khi chúng ta phải đánh...

Giá trị tài sản ròng

Giá trị tài sản ròng

Giá trị tài sản ròng (net worth) – Giá trị của tổng tài sản trừ đi tổng tiêu sản. Giá trị tài sản ròng đo lường mức độ giàu có của mỗi cá nhân hay doanh...

Tài sản – Tiêu sản

Tài sản – Tiêu sản

Tài sản (Assets) – Là tất cả những thứ bạn sở hữu, chúng tạo ra thu nhập và khiến bạn giàu lên. Tài sản có giá trị tăng lên theo thời gian. Tiêu sản (Liabilities) – Là tất...

Am hiểu tài chính

Am hiểu tài chính

Am hiểu tài chính (Financial literacy) – Tổng hòa nhận thức, kiến thức, thái độ và hành vi cần thiết để có thể đưa ra các quyết định tài chính tốt, và cuối cùng đạt được...

Cần – Muốn

Cần – Muốn

Cần (Needs) – Những thứ thiết yếu bạn cần và phải có để sinh sống và tồn tại. Muốn (Wants) – Những thứ không cần thiết nhưng bạn mong muốn có được. Biết cách phân biệt giữa...

Cung – Cầu

Cung – Cầu

Cung (Supply) – Lượng hàng hóa/dịch vụ được cung cấp hoặc chào bán trên thị trường, hoặc sẵn có để mua. Cầu (Demand) – Lượng hàng hóa/dịch vụ người mua muốn và sẵn sàng mua.

Ngân hàng

Ngân hàng

Ngân hàng là tổ chức tín dụng được phép thực hiện các hoạt động như nhận tiền gửi, cho vay, đầu tư tài chính, các hoạt động thanh toán, phát hành các loại kì phiếu, hối phiếu… Một số ngân...

Khẳng định tích cực

Khẳng định tích cực

Positive affirmation – Những lời tự nhủ ngắn gọn, lặp đi lặp lại với niềm tin, khát khao về một tình huống tích cực tương lai giả định. Khẳng định tích cực giúp trí óc bạn...

Tự do tài chính

Tự do tài chính

Financial Freedom – Tự do tài chính là có Tiền và Thời gian để làm tất cả mọi thứ bạn muốn!

Gương mặt MoneyTree

Watch Full Movie Captain Marvel (2019)

Watch Full Movie Captain Marvel (2019)
Captain Marvel (2019) HD Director : Ryan Fleck, Anna Boden. Producer : Kevin Feige. Release : March 6, 2019 Country : United States of America. Production Company : Marvel Studios. Language : English. Runtime : 124 Genre : Drama, Action, Adventure, Science Fiction. ‘Captain Marvel’ is a movie genre Drama, was released in March 6, 2019....

Streaming Full Movie The Prodigy (2019) Online

Streaming Full Movie The Prodigy (2019) Online
The Prodigy (2019) HD Director : Nicholas McCarthy. Producer : Tripp Vinson, Daniel Bekerman. Release : February 6, 2019 Country : Hong Kong, United States of America. Production Company : Vinson Films, XYZ Films. Language : English. Runtime : 100 Genre : Drama, Horror, Thriller. ‘The Prodigy’ is a movie genre Drama, was released in February...
Sách của tháng
Streaming Movie Master Z: Ip Man Legacy (2018)

Streaming Movie Master Z: Ip Man Legacy (2018)

Master Z: Ip Man Legacy (2018) HD Director : Yuen Woo-ping. Producer : Dave Bautista, Donnie Yen, Raymond Wong. Release : December 20, 2018 Country : Hong Kong, China. Production Company :...

Download and Watch Full Movie Ralph Breaks the Internet (2018)

Download and Watch Full Movie Ralph Breaks the Internet (2018)

Ralph Breaks the Internet (2018) HD Director : Rich Moore, Phil Johnston. Writer : Phil Johnston, Pamela Ribon. Producer : Clark Spencer. Release : November 20, 2018 Country : United States of...

Tin tài chính

Download and Watch Movie The Mule (2018)

Download and Watch Movie The Mule (2018)

13/03/2017

The Mule (2018) HD Director : Clint Eastwood. Producer : Clint Eastwood, Dan Friedkin, Jessica Meier, Tim Moore, Kristina Rivera, Bradley Thomas....

Download Movie Captain Marvel (2019)

Download Movie Captain Marvel (2019)

22/02/2017

Captain Marvel (2019) HD Director : Ryan Fleck, Anna Boden. Producer : Kevin Feige. Release : March 6, 2019 Country : United...

Download and Watch Movie Spider-Man: Into the Spider-Verse (2018)

Download and Watch Movie Spider-Man: Into the Spider-Verse (2018)

16/02/2017

Spider-Man: Into the Spider-Verse (2018) HD Director : Bob Persichetti, Peter Ramsey, Rodney Rothman. Producer : Phil Lord, Christopher Miller, Avi Arad,...

ĐĂNG KÝ
Thử tài